Welke regelingen voor woningzoekenden bestaan er?

Huurders

Er bestaan verschillende regelingen in gemeente Stichtse Vecht die het makkelijker maken om te verhuizen.

Mensen die van een sociale huurwoning met minimaal vier kamers verhuizen naar een kleinere sociale huurwoning komen in aanmerking voor een Voorrangsregeling.

Soms komt u dan ook in aanmerking voor een korting op de nieuwe huurprijs.

Een deel van de woningen wordt ook met voorrang aangeboden aan mensen van 65 jaar en ouder.

Ook is er wet- en regelgeving waarmee u als woningzoekende te maken krijgt. Zo gelden er inkomenseisen voor een sociale huurwoning, en is per 1 januari 2016 het passend toewijzen voor mensen met een lager inkomen ingevoerd.

Over deze en andere regelingen kan de Wooncoach u meer vertellen. Ook kunt u informatiebladen over verschillende onderwerpen downloaden via de onderstaande links.

Huiseigenaren

Afhankelijk van de financiële en vermogenspositie adviseren wij over de mogelijkheden om te verhuizen en verwijzen wij door naar bijvoorbeeld een financieel adviseur of makelaar.

Doorstroomregelingen regio Utrecht

Van Groot naar Beter

Huurt u nu een grote sociale huurwoning van één van de woningcorporaties in de regio Utrecht en wilt u kleiner gaan wonen? Dan komt u in aanmerking voor voorrang en mogelijk ook voor een aantrekkelijke regeling voor uw nieuwe huurprijs.

Voorrang

Deze voorrangsregeling noemen we Van Groot naar Beter. De corporaties in de regio Utrecht willen graag doorstroming bevorderen. Doorstroming betekent dat huurders verhuizen naar een huis dat beter bij hun persoonlijke situatie past. Op die manier komt er weer een woning vrij voor andere woningzoekenden. Door voorrang te geven aan huurders van een grote woning die kleiner willen gaan wonen, hopen de corporaties dat er meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters. Ook hopen ze dat ze hierdoor meer tevreden huurders krijgen.

Hoe werkt de voorrang?

U krijgt voorrang als u een woning met minimaal vier kamers verruilt voor een woning van maximaal drie kamers. Het woningtype (woonhuis of appartement) maakt niet uit. Vul uw huidige woonsituatie in uw profiel op WoningNet goed in, anders werkt de voorrang niet. In advertenties voor woningen met drie of minder kamers ziet u onder het kopje spelregels de volgende tekst: “U laat een sociale huurwoning met minimaal vier kamers achter.” Zo ziet u of er voorrang geldt. Bij woningen die worden verloot geldt deze voorrang nooit.

Aantrekkelijke regeling

De woningcorporaties zien vaak dat huurders wel willen verhuizen, maar dat iets ze tegenhoudt. Bijvoorbeeld omdat ze ergens al heel lang wonen en daar een lage huur betalen. Vaak betekent verhuizen dan ook een hogere huur. Hier willen de corporaties graag iets aan doen. Daarom hebben ze met elkaar afgesproken dat huurders die doorstromen Van Groot naar Beter nooit meer dan € 50 per maand meer dan nu gaan betalen. Het gaat om de netto huur. De stook- en servicekosten blijven dus buiten beschouwing. Uw nieuwe verhuurder controleert uw recht op voorrang en de aantrekkelijke regeling op het moment dat u de woning accepteert.

Bij nieuwbouw wordt deze regeling niet altijd aangeboden. De corporaties bepalen per project of dit gebeurt.

Passend toewijzen

Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan kunt u normaal gesproken alleen op het goedkopere aanbod reageren. De woningcorporaties zijn namelijk wettelijk verplicht om hun woningen passend toe te wijzen. Laat u echter een grote woning achter, dan kunt u in sommige gevallen ook reageren op de duurdere sociale huurwoningen. Door deze aantrekkelijke regeling past de woning mogelijk toch bij uw inkomen. Lees hier meer over passend toewijzen.

Wie doen er mee?

Er doen 19 woningcorporaties in de regio Utrecht mee met deze regeling. Een overzicht van deze corporaties vindt u hier. De overige aanbieders bieden geen regeling aan.

Folders

Voorbeeld

Als u dichter bij uw kinderen wilt wonen

U woont al tientallen jaren in dezelfde buurt, maar het burencontact wordt steeds minder. Nu u wat meer hulp kunt gebruiken, wilt u graag dichter bij uw zoon of dochter wonen.